درباره ما

سایت نیازمندی و تبلیغات اینترنتی نیازگو در فروردین ماه سال هزار و سیصد و نود و پنج با پیاده سازی مدل تجارت الکترونیک مدل c to c  توسط تیم وندا داده پیاده سازی گردید.  رسالت این سایت معرفی فعالان اقتصادی،نیازمندی و تبلیغات است.